Förregistreringslistan finns för nedladdning

Idag har ECHA (European CHemical Agency), den europeiska kemikaliemyndigheten lagt ut en nedladdningsbar excelfil med alla de ämnen som haf förregistrerats i REACH from 1 juni tom 1 december.

Det blev 145 000 ämnen.
Den kan du ladda ned och titta på. Filen är 14,5 MB. Notera att om du har en gammal version av excel så får du dela upp den på något sätt för äldre excelversioner tar max 65 000 poster (rader).

Filen hittar du här... (scrolla ner så kommer du till nedladdningslänkarna)

Du kan också ladda ned den i xml-format samt söka efter ett ämne på sidan.
Kan vara b

REACH - vägledning för nedströmsanvändare

Vägledning för nedströmsanvändare finns nu översatt till alla EU-språk.

Den svenska hittar du på nedanstående länk

http://reach.jrc.it/guidance_sv.htm#GD_PROCC_I


RSS 2.0