Energianalys

Ett av föredragen på Plastdagarna beskrev ett litet projekt som Plast- & Kemiföretagen gjort hos tre medlemsföretag.

Hur såg deras energianvändning ut?
Gick det att spara energi?
Gick det att spara pengar?

Svaret är naturligtvis JA!

Det delades också ut en enkät med följande frågor:
1: Har du koll på din energianvändning?
2: Vill du lära dig hur du kan minska din energinota?
3: Vill du delta i kommande aktiviteter om energieffektivisering för ditt företag?

Om du svarar NEJ på första frågan och JA på de bägge andra så anmäl ditt intresse genom att:
mailto:torbjorn.trangteg@plastkemiforetagen.se

RSS 2.0