Elmia Polymer och bioplaster

Jag går runt på Sveriges största plastmässa - Elmia Polymer - och har just hört en debatt om bioplasters vara eller inte vara.

Efteråt är jag ännu mer förvirrad men på en högre nivå.

Det är inte lätt att reda ut alla begrepp om bioplaster/nedbrytbara plaster/bionedbrytbara plaster/komposterbara plaster etc.

Jag tror att det blir mycket lättare att förstå det hela om vi delar upp det hela i två delar:
När vi pratar om bioplaster så pratar vi råvara.
När vi pratar nedbrytbarhet så pratar vi egenskap.Panelen verkade dock överens om att nedbrytbara plaster inte har att göra i våra återvinningssystem - de sabbar bara.
Däremot har de sin givna roll i väl definierade kompostsystem och som till exempel lantbruksfilm, (då skulle vi slippa hela insamlingssystemet).

Vad är bioplast (5)

Slutsatser:

 • Vi - alla aktörer i värdekedjan har ett gemensamt ansvar för att systemet fungerar så bra som möjligt
 • Tag kontakt med FTI eller Plastkretsen för dialog innan ny plast sätts på marknaden
 • Miljövänligast idag är att ha kassar av vanlig polyeten som kan slängas i plastfraktionen för återvinning
 • Nedbrytbara plaster hör inte hemma i våra återvinningssystem

Vad är bioplast (4)

Vad kan man då göra?
Vissa bionedbrytbara plaster går att återvinna men då måste de ha egna system. Uppbyggnaden av särskilda återvinningssystem för biobaserade plaster torde bli dyrt och oekonomiskt att driva. Dessutom tillkommer den pedagogiska uppgiften att lära konsumenterna att skilja på ännu fler plaster än idag.

Nedbrytbara plaster har överhuvudtaget inte i återvinningssystem att göra.

Etiska dilemmat
Biobaserade plaster kan minska miljöpåverkan. Men man måste komma ihåg att det går åt energi för att producera, transportera och konvertera biobaserade plaster likaväl som vanlig plast. Det kan till och med vara så i vissa fall att det går åt mer fossilt bränsle för biobaserade plaster än för vanliga plaster (konstgödsel, bekämpningsmedel).

Dessutom finns alltid det etiska dilemmat i bakgrunden: Vad skall vi använda vår jordbruksmark till?

 • mat?/bränsle?/plast?

Vad är bioplast (3)

Vad skall man göra av sin bioplast när den är använd?

Sverige strävar mot ökad materialåtervinning.
Vanliga plaster, gjorda av fossil råvara - olja eller gas - är inte nedbrytbara och går bra att materialåtervinna. Våra återvinningssystem är uppbyggda kring detta.


Plaster har olika egenskaper. Därför krävs det rena avfallsströmmar för att få en bra och fungerande återvinning.
Nedbrytbara plaster förstör återvinningen därför att om de blandas med vanlig plast

 • går det idag inte att sortera ut en plast baserad på fossil råvara med nedbrytningstillsatser adderade
 • så gör de tillsatser som ger den åtråvärda egenskapen nedbrytbarhet också att vi inte vet något om egenskaperna på det blandrecyclat  som skall bli nya produkter
 • så förstör en mycket liten del av nedbrytbar plast återvinningen, typiskt en promille

Vad är bioplast (2)

Hur många biobaserade plaster finns det?
I dagsläget existerar det ca 330 kemiskt olika biobaserade plaster varav ca 160 st finns kommersiellt på den europeiska marknaden, tillverkade av ett 30-tal företag. Tre huvudgrupper kan urskiljas:

 • PLA-baserade (PolyLacticAcid) - inklusive PLA-polyester
 • stärkelsebaserade
 • cellulosabaserade

Många biobaserade plaster är en kombination av förnybar- och fossil råvara till exempel MaterBi. Dessutom kan olika kemikalier vara tillsatta för att skräddarsy egenskaperna. 


Vad är bioplast (1)

Inledning
Bioplaster kommer på bred front. Lovordade av politiker och företag. Ett populärt miljövänligt alternativ till vanlig plast eller...?

Finns det fallgropar eller är det bara att tuta och köra?

Vad är bioplast?

Det råder en begreppsförrvirring om vad som egentligen menas med bioplast.
Det är viktigt att skilja på om man menar

 • plast gjord av förnybara råvaror (en tydligare beteckning vore biobaserade plaster) eller
 • plast som är nedbrytbar, komposterbar

Det är också skillnad på biologisk nedbrytbarhet och nedbrytbarhet.

 • biologisk nedbrytbarhet är en process där mikroorganismer bryter ned plasten
  • vid aerob nedbrytning (syre närvarande) fås koldioxid och vatten plus restprodukt
  • vid anaerob nedbrytning (inget syre närvarande) fås metan och restprodukt
 • nedbrytbara plaster är traditionella plaster av fossil råvara (olja eller gas) som genom olika tillsatser har gjorts nedbrytbara
  • de kan innehålla tillsatser som gör att de bryts ned under inverkan av solljus och syre, så kallade fotonedbrytbara plaster
  • de kan innehålla tillsatser som initierar nedbrytning under speciella temperatur- och fuktighetsvillkor, så kallade oxonedbrytbara plaster

Miljökasse?Jag köpte en "miljökasse" på Konsum igår. Två kronor och femtio öre betalade jag för en kasse som väcker fler frågor än svar. På kassen finns fyra stycken märken, Mater-Bi, BioBag, OK Compost samt Vincotte. Läs mer på coops sajt.

Sagt och gjort - in på coops sajt och läser att det är 40 % förnybara råvaror med majsstärkelse som viktigaste ingrediens. Sextio procent är nedbrytbar och komposterbar polyester men gjord av icke förnybar råvara då eller?  Vilken slags polyester? Den är nedbrytbar står det. Menas det bionedbrytbar eller nedbrytbar?

Om jag kommer med kassen till min kommun och frågar om den går att kompostera i den centrala kompostanläggningen hur skall kommunen veta det? Har Coop någon lista?

Från och med den första november får vi slänga mjuka plastförpackningar i behållaren för hårda. Kan jag slänga Coops miljökasse i återvinningsbehållaren för hårda palstförpackningar utan risk att störa återvinningen?

Varför kostar den mer än en vanlig kasse av polyeten?

För mycket rökridå och för lite klartext.


RSS 2.0